Použití genetických algoritmů při plánování

Cílem projektu bylo zpracovat zadaný text z anglického originálu do češtiny. Mým úkolem bylo zpracovat kapitolu o genetických algoritmech z knihy Supply Chain Management and Advanced Planning od Hartmuta Stadlera a Christopha Kilgera.

Ke stažení

Projekt je zveřejněn tak, jak je, bez jakýchkoliv záruk. Projekt byl vypracován při studiu na Fakultě informačních technologií VUT v rámci předmětu Přenos dat, počítačové sítě a protokoly.